Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων

Το «reMIND Caregivers» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται σε άτυπους, επίσημους και επαγγελματίες φροντιστές από την κοινότητα και τους σχετικούς οργανισμούς. Στοχεύει στη στοχευμένη αύξηση και προσαρμογή των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων για συνεπή, συστηματική και αξιόπιστη φροντίδα, η οποία υποστηρίζει την ευημερία του φροντιστή, αλλά και την προσωπική και ψυχολογική ευημερία των φροντιστών.