Kampania informacyjna i uświadamiająca

Sposób postrzegania i przedstawiania demencji może wpływać na sposób traktowania demencji i osób z demencją w społeczeństwie. Z tego powodu informacja i świadomość stają się narzędziem poprawy postrzegania choroby i związanych z nią uprzedzeń, promując jakość życia osób z demencją, ich rodzin i opiekunów. Jest ona również wykorzystywana jako potężny nośnik wiedzy dla społeczeństwa, ostrzegający o znaczeniu zmniejszenia ryzyka rozwoju demencji, o znakach ostrzegawczych, a przede wszystkim o znaczeniu postawienia diagnozy w odpowiednim czasie.
Kampania informacyjna i uświadamiająca reMIND ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat demencji wśród naszych społeczności, przygotowanie ich do większej integracji i solidarności z osobami z demencją i ich opiekunami.